Bijbel en OnderwijsInternet gids
 

Titel site: Bijbel en Onderwijs
Land: Nederland
url: http://www.bijbelenonderwijs.nl/

Omschrijving website
De Vereniging Bijbel & Onderwijs (B&O) is in 1981 als stichting opgericht en werd in 1993 omgezet in een vereniging. Zij stelt zich ten doel ouders en onderwijsgevenden te helpen kinderen naar bijbelse richtlijnen op te voeden en te onderwijzen. Onze naam B&O voor Bijbel en Onderwijs (sommigen lezen: Bijbel en Opvoeding) geeft aan wat wij belangrijk vinden en waaraan volgens ons in toenemende mate behoefte is - het bewaken en versterken van de christelijke identiteit in het onderwijs. B&O gaat uit van de Bijbel als het Woord van God (Sola Scriptura) en belijdt Jezus Christus als Heiland en Heer van het leven.

 

Overige links

Google
Web plaatsnaam.com